No bibliotēkas vēstures.

 

1880.g. dibināta Lauberes- Ozolu pagasta biblotēka, ziņas atrodamas Latvijas Bibliotēku padomes gadagrāmatā.

1909.g. dibināta Lauberes- Ozolu bibliotēkas biedrība, 35 biedri, 1026 sējumi, tās priekšnieks Sloka Andrejs.

1923.g. Kultūras fonds piešķir 535 sējumus bibliotēkai.

1927./1928.g. Lauberes- Ozolu bibliotēkas biedrības nama izbūvei Kultūras fonds piešķīris 1500 Ls

1945.-1947.g.aprīlim- bibliotēku vada Lūcija Kalniņa.

1947.- 1967.g. - bibliotēku vada Velta Bremšmite

1967.- 1979.g.sept.bibliotēku vada Sarmīte Eglīte.

1979.sept.-1979.dec.- bibliotēku vada Viktorija Tuča.

No 1979.g. 15.dec.- bibliotēku vada Maiga Livčāne

 

 
   
  Lauberes biblotēka 2004
Mājaslapa sagatavota ar Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.
 
Lapu izstrādājis Elmārs Bulovs